Lundberg

Du är nu: Media  »  Nyheter

Watermaster affärsverksamheten en del av Lännen MCE Gruppen

8.7.2014

Lännen och Watermaster

Aquamec Oy som leverera kombimaskiner för internationella vattenbyggnader under produkt namnet Watermaster. Har med dagens aktieaffär övergått till Lännen MCE Gruppen. Gruppen inkluderar sedan tidigare redan Lännen Tractors Oy och de svenska bolagena Lannen Tractors AB och Lundberg Hymas AB. Företags förvärvet träder i kraft omgående.


Yhteisvievät Tamex Oy säljer sin andel av Aquamec Oy

I slutet av 90-talet tllträddeTammerfors bolaget Yhteisvievät Tamex Oy som ägare till Aquamec Oy. Under dryga 15 år har Aquamec Oy vuxit med Watermaster maskinerna till internationellt ledande tillverkare inom markandsområdet. Företagets omsättning är ca. 12 milj Euro samt har verksamhet i över 60 länder. Export verksamheten står för 95% av omsättningen.

Yhteisviejät Tamex Oy säljer hela sin aktieandel till Lännen MCE Oy och Aquamec Oy blir en del av Lännen MCE gruppen. Lännen MCE gruppens omsättning uppnår via företagsförvärvet till 50 milj EURO, ¾ av omsättning kommer från verksamheter utanför Finland.


Ett naturligt hem för Watermaster

Vi har haft ett tillverkningsavtal med Lännen Tractors sedan 1990 talet. Personal och produkter representerar eliten inom branschens teknologi. De senaste åren har vi varit minoritets ägare inom Lännen MCE, vi känner företaget och dess personal från flera år tillbaka. När detta blev aktuellt, såg vi en anslutning som helt naturligt att ansluta Aquamec till Lännen MCE gruppen. Detta är som en förlovning som övergår till ett äktenskap, komenterar Yhteiviejät Tamex OY:s VD Antti Kalliola om företagsköpet.

”Det här ger en bra grund för Aquamec Oy:s framtid. Vi har med Antti förbundit oss att fortsätta i den operativa ledningen inom Aquamec Oy samt som betydande ägare inom Lännen MCE gruppen. Jag ser att tillsammans med Timo Huttunen kan vi framtaga för Aqumec ett nytt produktutvecklings skede”, kommenterar Aquamec OY:s VD Lauri Kalliola.


Ett nytt utvecklingsläge för Lännen MCE gruppen

”Vi har under senaste åren gått motströms och investerat i egen säljorganisation, marknadsföring och våra produktions anläggningar såväl Finland som Sverige. Med en intensiv produktutveckling för såväl Lännen- som Lundberg sortimentet har produkterna utvecklats kraftigt de senaste åren. Nu kom möjligheten att även ansluta Watermaster till en del av Lännen gruppen. Vi tvekade aldrig med att ta detta utvecklings steg.

För historien om Watermaster får man söka efter motsvarigheter inom finsk innovativ industri med internationell expansion, viket ger ett starkt globalt ben för koncernen. Jag är framförallt glad över att vi inte har konkurrerande verksamheter med Aquamec. Detta ger positiva effekter för hela vår personal när vi förstärker koncernen via företagsköpet. Jag tror starkt på att entreprenörerna, våra kunder samt entreprenad beställarna uppskattar vårt engagemang idag med att utveckla våra mångsidiga maskiner. (kombimaskiner) konstaterar Timo Huttunen VD för Lännen MCE Oy.

Styrelse ordförande Christer Granskog komenterar företags köpet enligt följande: ”Denna Watermaster affär medför ett nytt utvecklingsetapp för hela Lännen MCE gruppen. Affären medför utöver ny expansion en stor erfarenhet av internationell projekt marknadsföring till företaget. Denna kunskap kommer vi att utnyttja i kommande strategier. Målsättningen är att öka våra marknadsandelar inom allavåra produktområden.


Lännen MCE en Internationell cleantech – koncern

Med affären förstärker Lännen MCE sin position som marknadsförare och tillverkare av multimaskiner. Kombimaskinerna från Lännen och Lundberg är kända för sina innovationer och den höga kvaliteten. De är konstruerade för Nord Europas infra struktur och underhåll, arbetsmaskiner som trivs i krävande miljöer. Helt anpassade för kommuner och fastighetsbolags, för alla årstiders arbetsmoment. Samt även underhåll inom linjebyggnad och järnväg. Watermaster i sin tur är för vattenbyggnad, en universalmaskin. Den har uppnått en världsomfattande ledande ställning i vår omgivning.

Med att Lännen-, Lundberg-, och Watermaster produkterna går ihop inom samma bolag Lännen MCE. Bildas en stark internationell kombimaskin tillverkare och marknadsförande cleantech-koncern . Dess produkter är riktade mot en renare funktionsdugligare levnadsmiljö, byggnation och underhåll. Alla produkter har gemensamt mobilitet, månsidighet, produktivitet och ett högt miljannsvar.

 

För tilläggsuppgifter:


Lännen MCE OY 
www.lannencenter.com 

Timo Huttunen 
Tel. + 358 20 7612 201
timo.huttunen@lannentractors.com 

 

Lannen Tractors AB / Lundberg Hymas AB
www.lannentractors.se

Max Kvickström
tel. 070 418 2604
max.kvickstrom@lannentractors.se 


« Tillbaka